IN ENGLISH

Annons på Glulam.se

Dokument för nedladdning

Limträ PocketGuide

Limträ PocketGuide

Klicka på bilden för att ladda ner.

Limträ PocketGuide är en fickhandbok på 36 sidor (A6-format) som innehåller fakta och anvisningar om limträ. Byggentreprenören, hantverkaren eller konsumenten får genom pocketguiden all väsentlig information om limträ – uppbyggnad, produktsortiment samt en hel del tekniska råd och anvisningar för tillämpning och användning.

Hantera limträ rätt

Hantera Limträ Rätt

Klicka på bilden för att ladda ner.

I broschyren ”Hantera limträ rätt” får du information om hur limträ ska hanteras på byggarbetsplatsen. Limträ har god beständighet – förutsatt att det hanteras rätt ända tills det är inbyggt i konstruktionen. På väg till inbyggnad måste det bland annat skyddas mot nederbörd, solstrålning, smuts och markfukt.

Drift och underhåll av limträ

Drift och underhåll av limträ

Klicka på bilden för att ladda ner.

I broschyren ”Drift och underhåll av limträ” ger information om hur man ska underhålla limträet på ett korrekt sätt. ”Drift och underhåll av limträ” ger information om ytbehandling, underhållsplanering, underhållsbesiktning av limträ samt underhållsmålning.

Trä – ett medvetet val

Limträ - Ett medvetet val

Klicka på bilden för att ladda ner.

Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Som det skogsland Sverige är har vi en fantastisk möjlighet att vara en del av lösningen på viktiga frågor kring klimat och miljö. Du som använder träprodukter spelar också en viktig roll, för när du väljer trä, väljer du också ett material med en hel rad miljö­fördelar. Ett riktigt bra val på många sätt, med andra ord.

Kontrollplan limträ

Kontrollplan

Klicka på bilden för att ladda ner.

Kontrollplan Limträ är avsedd att ingå som en del av kontrollplan för ett byggprojekt. Omfattningen av kontrollåtgärderna skall väljas så att det föreligger tillfredsställande säkerhet för att konstruktionen i sin helhet uppfyller ställda krav. Byggherren ansvarar för att kontrollåtgärderna genomförs. Det åvilar – enligt Plan- och Bygglagen, PBL, – den kontrollansvarige att upprätta en kontrollplan. Föreliggande mall är tillämplig för den egenkontroll som skall utföras av ansvarig konstruktör och entreprenör. Mallen bilägges den kontrollplan som gäller för aktuella projektet.